Установка для контрольованого процесу в'ялки риби Dryjet-Eco

 Компанія «ДУКО-ТЕХНИК» пропонує інноваційну технологіюDryjet-Eco рибопереробної промисловості, яка  включає в себе постійний і повний  контроль процесу в'ялки риби, автономність від будь-яких погодних умов, а також максимальну ефективність затрат енергії  на приготування готового продукту. Обладнання для в'ялки риби Dryjet-Eco, виробництва компанії «ДУКО-ТЕХНИК», складається зі слідуючих компонентів, а саме:

   -Кліматичного агрегату підготовки повітря, в якому відбувається осушення потоку і нагрів в режимі енергозберігання;

      -Система нагнітаючих і всмоктуючих каналів для з’єднання кліматичного агрегату та сушильної камери з метою повітрообміну і рівномірного розподілу підготовленого повітря;

    -Інтегрованих блоків циркуляційної вентиляції і нагріву, для забезпечення рівномірного і оптимального обдуву продукту;

    -Вузлів контролю температури і вологи, як в середині сушильної камери, так і ззовні (для залучення в процес зовнішнього повітря при співпадінні параметрів сушки);

   -Системи управління МР1000, яка дозволяє програмувати параметри процесу сушки в 40 програмах по 30 шагів кожна і жорстко контролювати виконання самого процесу в'ялки;

     -А також холодильного агрегату для конденсації вологи, охолодження і нагріву повітря в режимі енергозберігання.

 

Технологія Dryjet-Eco є унікальною

 

     -Це унікальна власна розробка компанії «ДУКО-ТЕХНИК», довівша свої переваги на практиці!

При використанні установок для в'ялки риби Dryjet-Eco, виробництва компанії «ДУКО-ТЕХНИК», в процесі сушки риби відбувається максимально ефективний рух вологи із внутрішніх шарів продукту до зовнішніх (диффузія) без утворення зовнішньої пересушеної кірки, заважаючій випаренню вологи с поверхні продукту. Це обумовлено точним дотриманням технологічних параметрів, таких як температура і вологість, в процесі виконання програм, а також регулювання швидкості повітряного потоку всередині сушильної камери. В сушильних установках Dryjet-Eco процес сушки абсолютно контрольований! Установки Dryjet-Eco дозволяють захистити технологічний процессушки від несприятливого впливу довкілля, такого як підвищена вологість або висока температура, сприяючі дестабілізації мікробіології продукту. Продукт достатньо швидко віддає непов'язану воду, що суттєво підвищує його смакові якості і органолептичні показники. Система  Dryjet-Eco дуже економна завдяки використанню «відпрацьованого», тобто гарячого фреону для нагріву повітря або конпенсації падіння температури в камері при сушінні. Це дозволяє уникнути зайвих затрат електроенергії, що значно підвищує КПД установки і знижує собівартість готової продукції. Якщо параметричні показники температури і вологості зовнішнього повітря відповідають необхідним по технології, то система  Dryjet-Eco автоматично переходить на його використання.

Але головне при використанні технології Dryjet-Eco – це стабільна висока якість Вашої продукції при мінімальних сроках її виготовлення!